Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Qazax-Tovuz Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tovuz şəhəri
Azərbaycan qərbində yerləşən Tovuz rayonu Gürcüstan və Ermənistanla həmsərhəddir. Rayonun ərazisi Kür çayı hövzəsinə daxildir. Tovuz, Zəyəm Əsri və Axınca çayları bu rayonun ərazisindən keçir. İqlimi - quru subtropik iqlimdir. Dağ yamaclarında yerləşən bu rayonun gözəl təbiəti çoxlu bulaqları var. Rayondakı meşələrin sahəsi 32.000 hektardır. Rayonun heyvanat aləmi zəngindir. Burada canavar, tülkü, dovşan, turac və kəklik çox yayılmışdır. Balıq ovu, dovşan və su quşları ovlamaq üçün əlverişli şərait var. Rayonun inzibati mərkəzi Tovuz şəhəridir. Qədim türk yazılı mənbələrinə görə bu şəhərin adı Oğuz, Toğuz türkdilli qəbilələrin adından yaranmışdır. Tovuz rayonun ərazisində Yanıxlı kəndində XVII əsrə aid körpü, məscid və məqbərə, Tovuz çayı üzərində X əsrdə tikilmiş körpü, Tovuz şəhərində karvansara xarabalıqları, kəhriz XIX əsrdə tikilmiş yaşayış binaları və su qülləsi, Əlibəyli kəndində VII əsrə aid Koroğlu qülləsi, Qazqulu kəndində səkkizüzlü məqbərə, XIX əsrdə tikilmiş qalanın xarabalıqları və XVII əsrdə tikilmiş Şah Abbas məscidi kimi tarixi abidələr var. Bundan əldavə, arxeoloqlar bu rayonun ərazisində daş və dəmir dövrünə aid olan ərazidə insan yaşamasını təsdiq edən əşyalar aşkar etmişlər. Harada qalmaq olar. Rayonda mehmanxana, qonaq evi yooxdur. Buna baxmayaraq, yerli əhalinin icarəyə verdiyi münasib şəraitli və rahat evlərdə qalmaq mümkündür. Harada nahar etmək olar «XXI əsr», «Vladivostok» kafeləri, «Anar» restoranı fəaliyyət göstərir.